STM-Online

STM-Online 3 (2000)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 3!

Artiklar

Edward Jurkowski jurkowski@uleth.ca
Joonas Kokkonen’s ”Free” Dodecaphonic Composition? A Study of the Passacaglia from the String Quartet no. 2
Abstract

Torgny Sandgren torgny.sandgren@kultmed.umu.se
Rock i Rörelse: Hardcore, Straight Edge, veganism och djurrättsrörelsen
Abstract

Patrik Sandgren patrik.sandgren.800@student.lu.se
Varför är svensk popmusik så populär utomlands? Synpunkter på det ”svenska musikundret”, och på det spontana i popmusikens musikaliska språk
Abstract

Toivo Burlin toivo.burlin@swipnet.se
Skyskrapornas och de röda stugornas musik: Ett försök till förståelse av fusionen av jazz och svensk folkmusik
Abstract

Recension

Søren Møller Sørensen sms@pop.hum.ku.dk
Anmeldelse af Sabine Sanio, Alternativen zur Werkästhetik: John Cage und Helmut Heissenbüttel

STM-Online Special

Musikhistoria och den högre musikutbildningen i förändringens tid
Music History and Higher Music Education in a Time of Change

K. Olle Edström olle.edstrom@musik.gu.se
Några tankar kring vilken musikhistoria vi skall undervisa idag
Abstract

Eva Öhrström eva.ohrstrom@kmh.se
Om musikhistorieundervisningen vid musikhögskolorna
Abstract

Joakim Tillman joakim.tillman@music.su.se
Writing Twentieth-Century Music History in Postmodern Times
Abstract

Om författarna i detta nummer

Redaktör
Per F. Broman, Butler University

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Pirkko Moisala, Åbo akademi
Søren Møller Sørensen, Københavns universitet
Jan Olof Rudén, Swedish Music Information Center
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 3 (2000)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715