STM-Online

STM-Online 1 (1998)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online!

Artiklar

Holger Larsen larsen@music.su.se
Att överlista mediet: Teknike(r)n i rockmusiken under 50- och 60-talen
pdf-format (för snyggare utskrift)


Tore Eriksson tore.eriksson@lund.mail.telia.com
Tonkonstellationer: Set theory revisited
pdf-format

Martin Q Larsson martinq@swipnet.se
Ars Subtilior i ny belysning: Magister Zacharias’ Sumite karissimi
pdf-format

Rapporter

John D. White jdwhite48@earthlink.net
A Projected Volume on Nordic New Music
pdf-format

Anna Lena Holm anna.lena.holm@muslib.se
Meddelanden från Statens Musikbibliotek: Nya verk till RISM
pdf-format

Joakim Tillman joakim.tillman@music.su.se
Rapport från American Musicological Society Annual Meeting, Boston, 1998
pdf-format

Per F. Broman per.broman@mh.luth.se
Rapport från American Musicological Society Annual Meeting, Boston, 1998 och The American Association for Aesthetics 56th Annual Meeting, Bloomington, Indiana, 1998
pdf-format

Samtliga artiklar av STM-Online Vol. 1, nr. 1 i pdf-format (454 kB, 81 sidor)

Om författarna

Redaktör

Per F. Broman

Redaktionsgrupp

Greger Andersson, Lunds universitet
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Pirkko Moisala, Åbo akademi
Søren Møller Sørensen, Københavns universitet
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 1 (1998)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715