STM-Online

STM Online

STM-Online (ISSN 1403-5715) är en vetenskaplig tidskrift som under åren 1998-2013 gavs ut parallellt med Svensk tidskrift för musikforskning. Till skillnad från Svensk tidskrift för musikforskning är STM-online en rent elektronisk publikation, indexerad i RILM och EBSCO:s Performing Arts Complete Database.

2014 slogs STM-online samman med Svensk tidskrift för musikforskning/STM under den nya namnkonstellationen Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research/STM-SJM.

STM-Online

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715