STM-Online

STM-Online 12 (2009)

Erik Wallrup
Välkomna till STM-Online 12!

Artiklar – Articles

Lars Berglund lars.berglund@musik.uu.se
Traditionalister och radikala i efterkrigstidstidens svenska musikliv: Kring Jan Carlstedt och hans stråkkvartett nr 2
Abstract

François de Médicis francois.de.medicis@umontreal.ca
Scriabin’s Mature Style and the Coordination of Form, Grouping and Pitch Structures
Abstract

Eva Öhrström eva.ohrstrom@kmh.se
Den bildade musikern - Karl Valentin
Abstract

Steven Harper mussah@langate.gsu.edu
Motivic Identity and Musical Syntax in the Solo Wind Works of Åke Hermansson
Abstract

Katarina Elam katarina.elam@danshogskolan.se
Körsång och lust: En undersökning av körsång som sinnlig aktivitet och erfarenhet

Abstract

Kia Hedell kia.hedell@musik.uu.se
Klang i kör: Uppfattningar om körsång och klang i efterkrigstidens Sverige
Abstract

Rapport – Report

Mattias Lundberg mattias.lundberg@muslib.se
Rapport från IMS-IAML-konferensen i Amsterdam, 5–10 juli 2009

Om författarna i detta nummer – Author Biographies

Redaktör – Editor
Per F. Broman, Bowling Green State University, Ohio

Redaktionsgrupp – Editorial Board
Lars Berglund, Uppsala universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
Jean M. Christensen, University of Louisville
Sten Dahlstedt, Uppsala universitet
Jacob Derkert, Stockholms universitet
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Johanna Ethnersson Pontara, Stockholms universitet
Stan Hawkins, Oslo universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge, Alberta
Jeffrey Kallberg, University of Pennsylvania
Lars Lilliestam, Göteborgs universitet
Boel Lindberg, Växjö universitet
David McDonald, Indiana University
Eero Tarasti, Helsingfors universitet
Gunnar Ternhag, Högskolan i Dalarna
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 12 (2009)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715