STM-Online

STM-Online 4

Per F. Broman Välkomna till STM-Online 4!

Ulf Berggren ulfberggren@hotmail.com Kognitiva strukturer i Olof Åhlströms sonater: Nutida teorier för analys av satstekniska konventioner i komposition av wienklassisk musik Abstract

Avishai Kallai archduke@kinneret.co.il Joachim Eggert: Authenticating the Premiere Performance of his E-Flat Symphony Abstract

Ann-Marie Nilsson ann-marie.nilsson@musik.uu.se Blås på svenska Abstract

Recensioner

Erik Olsson erik.olsson@stim.se Björn Billing, Modernismens åldrande: Theodor W Adorno och den moderna konstens kris

Joakim Tillman joakim.tillman@music.su.se Göran Bergendal, 33 nya svenska komponister

STM-Online Special

Musikhistoria och den högre musikutbildningen i förändringens tid

Music History and Higher Music Education in a Time of Change

Erik Kjellberg erik.kjellberg@musik.uu.se Att introducera musikvetenskap

Maria Ljungdahl malj0006@student.gu Musikhistoria som underhållning, eller hur ”When You Say Nothing At All” blev ett exempel på tidig musik

Om författarna i detta nummer

Redaktör Per F. Broman, Butler University

Redaktionsgrupp Greger Andersson, Lunds universitet Bertil van Boer, Western Washington University K. Olle Edström, Göteborgs universitet Edward Jurkowski, University of Lethbridge Søren Møller Sørensen, Københavns universitet Jan Olof Rudén, Swedish Music Information Center Gunnar Ternhag, Uppsala universitet Joakim Tillman, Stockholms universitet Märta Ramsten, Svenskt visarkiv Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 4 (2001)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715