STM-Online

STM-Online 7 (2004)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 7!

Artiklar

Anders Carlsson anders.carlsson@musik.gu.se
”Vad är detta för en kurre?” Om attribueringen av J. Palms musiklexikon på Statens musikbibliotek
Abstract

Gunnar Ternhag gte@du.se
Playing and Handling Bagpipes: Two Swedish Cases
Abstract

Jan Olof Rudén ordommusik@yahoo.se
Pentatonik och kompositionsmetod hos Miklós Maros med
utgångspunkt från Cinguettio (1995)

Abstract

Rapport

Karin Eriksson karin.eriksson@musiker.nu
Arvikafestivalen 2003: Rapport från och tankar kring ett dokumentationsprojekt
Pdf-version av artikeln

Om författarna i detta nummer

Redaktör
Per F. Broman, Bowling Green State University

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge
Søren Møller Sørensen, Københavns universitet
Jan Olof Rudén, Swedish Music Information Center
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 7 (2004)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715