STM-Online

Vol. 10 (2007)

Innehåll

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 10!

Artiklar

Steven Harper mussah@langate.gsu.edu
Registral Streams, Fusion, and Prolongation in Åke Hermanson’s Alarme for Solo Horn, op. 11
Abstract

Dan Lundberg dan.lundberg@visarkiv.se
Bjårskpip in Blossom: On the Revitalization Process of a Folk Music Instrument
Abstract

Sara Zamir Sara.Zamir@mail.biu.ac.il
Reading the Words of a Musical Portrait: Eternal-Marguerite in Berlioz’s La Damnation de Faust
Abstract

Debatt

Tobias Pettersson tobias.pettersson@musikvet.gu.se
Gränsdragningar och strategier: Några tankar kring Mattias Lundbergs gökägg

Lars Lilliestam lars.lilliestam@musikvet.gu.se
Kommentar till Mattias Lundberg

Redaktör
Per F. Broman, Bowling Green State University, Ohio

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge, Alberta
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Jan Olof Rudén, Stockholm
Gunnar Ternhag, Högskolan Dalarna
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 10 (2007)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715