STM-Online

STM-Online 6 (2003)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 6!

Artiklar

Lars Lilliestam lars.lilliestam@musikvet.gu.se
Bilderna av Kent: En fallstudie av musikjournalistik, autenticitet och musikmytologi
Pdf-verision av artikeln
Abstract

Per Fredrik Larsson perfredrik@moerker.com
”There’s Always Music in the Air”: Karaktär och funktion hos den diegetiska musiken i Twin Peaks
Pdf-version av artikeln
Abstract

Recensioner

Erik Olsson erik.olsson@myrealbox.com
Beate Kutschke, Wildes Denken in der neuen Musik

Imke Misch, Zur Kompositionstechnik Karlheinz Stockhausens

Om författarna i detta nummer

Redaktör
Per F. Broman, Bowling Green State University

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge
Søren Møller Sørensen, Københavns universitet
Jan Olof Rudén, Swedish Music Information Center
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 6 (2003)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715