STM-Online

STM-Online 2 (1999)

Välkomna till STM-Online 2!

Per-Erik Brolinson pebro@music.su.se och Holger Larsen larsen@music.su.se
Fridavisornas musik: På spaning efter Birger Sjöbergs personstil
Artikeln i HTML-format (för att läsas på skärmen)
eller pdf-format (för snyggare utskrift)
Abstract

Gunnar Ternhag gunnar.ternhag@dfr.se och Mathias Boström
The Dissemination of the Nyckelharpa: The Ethnic and the non-Ethnic Ways
HTML-format
pdf-format
Abstract

KG Johanssonkgjo@mh.luth.se
The Harmonic Language of the Beatles
HTML-format
pdf-format
Abstract

Gunnar Ternhag gunnar.ternhag@dfr.se
Kort konferensberättelse
HTML-format
pdf-format

Ragnhild Sorin ragnhild.sorin@swipnet.se
Gendered Images of Music and Musicians: Report from the Congress of the ”Music and Gender” Study Group of The International Council for Traditional Music, January 20-24, 1999.
HTML.format
pdf-format

Om författarna i detta nummer

Redaktör
Per F. Broman, Butler University

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Pirkko Moisala, Åbo akademi
Søren Møller Sørensen, Københavns universitet
Jan Olof Rudén, Swedish Music Information Center
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 2 (1999)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715