STM-Online

STM-Online 11 (2008)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 11!

Artiklar

Johanna Ethnersson johanna.ethnersson@music.su.se
Music as Mimetic Representation and Performative Act:
Semiramide riconosciuta and Musical Construction of Sexuality and Gender

Abstract

Johannes Brusila jbrusila@abo.fi
Men var blev musiken av?
Infallsvinklar kring musikens gehörsmässighet och nya förmedlings­tekniker

Abstract

Tor Dybo tor.dybo@uia.no
Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt
Abstract

Tobias Pontara tpontara@abo.fi
Retorik, hegemoni och musikforskning: Mot en pragmatisk syn på musik­vetenskapen
Abstract

Rapport

Ann-Marie Nilsson ann-marie.nilsson@musik.uu.se
Fora för blåsmusik

Debatt

Lars Berglund lars.berglund@musik.uu.se
Anti-Pontara brevissimus

Lars Lilliestam lars.lilliestam@musikvet.gu.se
Några kommentarer till Tobias Pontaras artikel

Mattias Lundberg mattias.lundberg@muslib.se
Svar till Lars Lilliestam och Tobias Pettersson samt en ny fråga till svenska musikforskare:
Ska musik­vetenskap vara ett projekt med gemensam empiri och logik eller är dessa stycken var forskares ensak?

Svar till Tobias Pontara och kritik av hans ”pragmatiska approach”, ”teoretiska perspektivism” och ”modifierade relevanskriterium”

Eyolf Østrem eyolf@oestrem.com
Retorik, hegemoni och musikforskning: Replik till Tobias Pontara

Tobias Pontara tpontara@abo.fi
Svar till Lilliestam, Østrem och Lundberg

Om författarna i detta nummer

Redaktör

Per F. Broman, Bowling Green State University, Ohio

Redaktionsgrupp

Lars Berglund, Uppsala universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
Jean M. Christensen, University of Louisville
Sten Dahlstedt, Uppsala universitet
Jacob Derkert, Stockholms universitet
Bengt Edlund, Lunds universitet
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Johanna Ethnersson, Stockholms universitet
Stan Hawkins, Oslo universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge, Alberta
Jeffrey Kallberg, University of Pennsylvania
Lars Lilliestam, Göteborgs universitet
Boel Lindberg, Växjö universitet
David McDonald, Indiana University
Eero Tarasti, Helsingfors universitet
Gunnar Ternhag, Högskolan i Dalarna
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 11 (2008)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715