STM-Online

STM-Online 8 (2005)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 8!

Artiklar

Johanna Ethnersson johanna.ethnersson@music.su.se
Opera seria och musikalisk representation av genus

Abstract

Stig-Magnus Thorsén thorsen@musik.gu.se
Three Swedish Missionaries: Images of Music in Southern Africa
Abstract

Debatt

Lars Lilliestam lars.lilliestam@musikvet.gu.se
Vad gör vi med musikvetenskapen?

Holger Larsen larsen@music.su.se
Svar på “Vad gör vi med musikvetenskapen?”

Alf Arvidsson alf.arvidsson@kultmed.umu.se
Svar på “Vad gör vi med musikvetenskapen?”

Dan Olsson dan.olsson@musik.gu.se
Svar på “Vad gör vi med musikvetenskapen?”

Lars Lilliestam lars.lilliestam@musikvet.gu.se
Svar på svaren till “Vad gör vi med musikvetenskapen?


Om författarna

Redaktör
Per F. Broman, Bowling Green State University

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge
Jan Olof Rudén, Stockholm
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 8 (2005)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715