svensk tidskrift för musikforskning / swedish journal of music research (stm–sjm)

 STM–SJM har flyttat!

 

Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research (STM–SJM) publiceras från och med 6 februari 2023 på Kungliga bibliotekets onlineplattform för vetenskapliga tidskrifter, Publicera. Tidskriftens nya webbadress är https://publicera.kb.se/stm-sjm

 

På den nya webbplatsen finns

  • allt publicerat innehåll från och med årgång 105 (2023)
  • information om tidskriften, inklusive historik
  • anvisningar för författare
  • vägledning för granskare

 Observera att artikelmanus och andra bidrag till tidskriften ska skickas in via https://publicera.kb.se/stm-sjm/instructions (länken "Skicka in bidrag")

Äldre årgångar av STM (1919–2013), STM–SJM (2014–2022) samt nättidskriften STM-Online (1998–2013) kommer alltjämt att finnas tillgängliga på tidskriftens tidigare webbplats: https://musikforskning.se/stm-sjm