STM-Online

STM-Online 5 (2002)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 5!

Magdalena Tellenbach Uttman magdalena.tellenbach@uttman.com
Eine Untersuchung der Teiltonspektren bei Kulning- und Lockruftechniken anhand von Beispielen aus Schweden und Finnland
Abstract

Kirsten Flensborg Petersen kfp@kb.dk
Stilististe træk i Carl Nielsens Violinkoncert, op. 33
Abstract

Gunhild Karle gunhild.karle@swipnet.se
Kungl. hovkapellisten Paul Chiewitz d ä och hans familj skildrade av honom själv
Abstract

Debatt

Lennart Hedwall
En osäker Geijer-attribuering och en diskutabel Geijer-tolkning

Recensioner

Roger Säljö roger.saljo@ped.gu.se
Rostvall, Anna-Lena & West, Tore, Interaktion och kunskapsutveckling: En studie av frivillig musikundervisning

Erik Olsson erik.olsson@myrealbox.com
Richard Toop, György Ligeti

Om författarna i detta nummer

Redaktör
Per F. Broman, Butler University

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge
Søren Møller Sørensen, Københavns universitet
Jan Olof Rudén, Swedish Music Information Center
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 5 (2002)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715