Konferenser

En av Samfundets viktigaste uppgifter är dess konferensverksamhet. Samfundet arrangerar årligen en samlande konferens för svenska musikforskare, vilken ger tillfälle till överblick över och möte mellan våra discipliner. 

 

Musikforskning idag – 2024 blir 12-14/6. Info: se startsidan ”Hem”

 

Musikforskning idag, abstracts till tidigare konferenser:

Andra konferenser