Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning, grundat 1919, är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

 

Musikforskning idag, 15-16/6 2021

 

Välkommen till den tjugonde musikforskarkonferensen Musikforskning idag – 2021 inom ramen för Svenska samfundet för musikforskning

Konferensen vänder sig till forskare, doktorander och studenter inom musikområdet och genomförs 15-16/6 2021 i digitalt format.

 

Värdar för årets musikforskarkonferens är Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), tillsammans med Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet och Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. 

(läs också om konferencen på SMIs webplats)

Årets keynote-talare, Tobias Norlind-föreläsare

Heidi Westerlund, Professor i Musikpedagogik, Sibelius-Akademien, Konstuniversitetet, Helsingfors:
"Global visions through mobilizing networks
Activism, cultural hybrids and public pedagogy expanding professionalism in music education."

 

Konferensavgift och anmälan

Anmälan före 15/5 2021 till samfundet funktionsmail: 

Konferensavgiften är 150 kr (prel.) förutom medlemsavgiften om 250 kr till samfundet. Konferensavgiften täcker kostnader för konferenskansli, teknisk omställning och anpassningar. Konferensavgiften ligger fast oavsett hur mycket du deltar.
Ytterligare: För doktorander utan doktorandanställning, studenter och pensionärer är konferensavgiften 150 kr, studenter på avancerad nivå som medverkar med egna presentationer betalar ingen avgift, förutom medlemsavgiften om 250 kr till samfundet som omfattar alla deltagare i forskarkonferensen.
 

Definitiv anmälan till konferens och inbetalning av avgift samt medlemsavgift senast den 15 maj 2021 till bg 5227-4784.

 

Lokaler och utrustning

Konferensen äger rum digitalt 15-16 juni 2021, i Zoom.
Du behöver tillgång till nätverk och uppkoppling med egen dator.

 

Samfundets egen tidskrift Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research (STM–SJM)

 

får ett mycket gott betyg – en tvåa – av det finska Publikationsforum, där 23 vetenskapsspecifika sakkunnigpaneler rankar tidskrifter från stora delar av världen. Rankingen är från 2019. Nivåerna är 1 (basnivå), 2 (ledande nivå) och 3 (högsta nivå).

 

I nivå 1 ingår kollegialt granskade publiceringskanaler som är specialiserade på publicering av vetenskapliga forskningresultat, som har en redaktionskommitté bestående av vetenskapsgrenens sakkunniga. Största delen av alla publiceringskanalerna placerar sig på basnivån dvs. nivå 1. Till nivåerna 2 och 3 har lyfts en begränsad grupp vetenskapliga tidskrifter, konferenser och bokförläggare, som sakkunnigpanelerna anser är de mest högklassiga och genomslagskraftiga. Dessa är mestadels internationella publiceringskanaler, men inom humanvetenskaper har till nivå 2 godkänts också finsk- och svenskspråkiga forum. Bland nordiska musiktidskrifter (varav flera är engelskspråkiga) är det bara STM–SJM och Nordic journal of music therapy som har fått betyget 2. Några av de andra tvåorna är Acta musicologica, American music, Black music research journal, British journal of music education, British journal of music therapy, Early music, Eighteenth-century music, Ethnomusicology forum, International journal of music education, Journal of music theory, Journal of popular music studies, Journal of research in music education, Music and letters, Music perception, Nineteenth-century music, Plainsong and medieval music och Révue de musicologie. Nivå 3 ges åt tidskrifter som Ethnomusicology, Journal of musicology, JAMS, Music analysis, Music education research, Popular music, Psychology of music, Yearbook for traditional music.