Aktuellt

Styrelsen för svenska samfundet för musikforskning

 

 

Protokoll fr�n styrelsem�ten

Protokoll fr�n �rsm�ten


Ordförande Pia Bygd�us e-mail
Vice ordf�rande Eva Saether e-mail
Sekreterare Karin Strinnholm Lagergren e-mail
Skattmästare e-mail
Övr. ledamöter Joel Speerstra e-mail
Erkki Huovinen e-mail
Åsa Unander-Scharin e-mail
Martin Edin e-mail
   
Suppleanter Elin Hermansson e-mail
Tobias Lund e-mail
 
Kansli Elisabet Kreivi e-mail
 
 
STM/SJM-redaktörer Tobias Lund e-mail Karin Johansson e-mail