STM-Online

Författare i STM-Online 6

Per Fredrik Larsson tog en magisterexamen i musikvetenskap 2002 vid Stockholms universitet och en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap 2003 vid samma institution.

Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap vid Institutionen för musik- och filmvetenskap vid Göteborgs Universitet. Han har skrivit bl.a. Svensk rockmusik: Musik, lyrik, historik (1998) och Gehörsmusik: Blues, rock och muntlig tradering (1995) samt flera studier om musiksociologi, filmmusik ,m.m.

Erik Olsson är fil.mag och har studerat musikvetenskap, teoretisk filosofi och estetik i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

STM-Online vol. 6 (2003)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_6

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715