STM-Online

Författare i STM-Online 5 (2002)

Lennart Hedwall (f 1932) är tonsättare, dirigent och docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Han har skrivit bl a Den svenska symfonin (1983), Svensk musikhistoria (1996) och monografier över Alfvén (1973), Peterson-Berger (1990) och Geijer (2001).

Gunhild Karle är fil. mag. i litteraturvetenskap, nord. språk, tyska och engelska, och är bosatt i Uppsala. Hon har sedan flera år musikforskning som specialintresse. 2000 utgav hon Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1772-1818, som belönats med ett stipendium av Kungl. Musikaliska akademien. I febr. 2002 utkom Kungl. Hovmusiken i Stockholm och dess utövare 1697-1771.

Erik Olsson är fil.mag och har studerat musikvetenskap, teoretisk filosofi och estetik i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Kirsten Flensborg Petersen, forskningsbibliotekar, cand. phil. fra Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet. Siden 1997 ansat som redaktør ved Carl Nielsen Udgaven.

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet sedan 1997. Hans forskningsintressen omfattar lärande, utveckling och interaktion inom ett sociokulturellt eller kulturpsykologiskt perspektiv.

Magdalena Tellenbach har förutom en fil.kand. från Uppsala universitet (och Lund) i tyska och statskunskap m.m. en Mag.Phil. från Universität Wien i musikvetenskap och antropologi. Som examensarbete i musikvetenskap skrev hon om lockrop och kulning i de nordiska länderna. För tillfället är hon forskarstuderande i antropologi vid University of Wales Swansea.

STM-Online vol. 5 (2002)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_5

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715