STM-Online

Välkommen till vol. 5 av Svenska samfundet för musikforsknings internetpublikation

Välkommen till ytterligare ett nummer av STM-Online!

Än en gång visar STM-Online musikforskningens bredd. Det här numret innehållet historisk källkritik och naturvetenskapliga metoder. Magdalena Tellenbach Uttman analyserar deltonspektrum av kulningar och jämför dem folkmelodier, Kirsten Flensborg Petersen belyser olika aspekter av Carl Nielsens violinkonsert och Gunhild Karle skriver om hovkapellisten Paul Chiewitz. Dessutom har vi recensioner skrivna av Roger Säljö och Erik Olsson, samt ett inlägg av Lennart Hedwall.

Det är speciellt roligt att undvidga språkområdet: Det här numret innehåller en text på danska och en på tyska.

Det är redan nu tid att tänka på bidrag till STM-Online 6 som kommer ut under hösten 2003. Dead-line för bidrag är den 1 april, 2003. Kom ihåg att SMT-Online även välkomnar kortare texter, debattinlägg och recensioner.

Mycket nöje!

STM-Online vol. 5 (2002)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_5

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715