STM-Online

Välkommen till vol. 13 av Svenska samfundets för musikforskning internetpublikation STM-Online

Årets nummer sammanfattar på ett utmärkt sätt en stor del av den svenska och nordiska musikforskningen: Musiketnologi, traditionell och i förening med populärmusik, samt historisk musikforskning med inslag av musikteori, receptionshistoria och hermeneutiska metoder.

Joakim Tillman skriver om form och innehåll i Hugo Alfvéns symfoniska dikt En skärgårdssägen, och problematiserar det komplicerade förhållandet mellan en musikteoretisk läsning verket och en litterärt programmatisk.

K. Olle Edström ger en stor exposé över den samiska jojken och dess betydelse – och framför allt, dess förändring – inte bara den samiska kulturen utan även i skandinaviska och globala kulturer.

Alf Arvidsson analyserar en musikalisk crossover som har fått mycket liten uppmärksamhet tidigare: den symfoniska jazzen och George Gershwins inflytande i Sverige. Resultatet visar på ett historisk ambivalent förhållande mellan traditionell jazz och den symfoniska.

Efter tretton år som redaktör, är det tid för mig lämna över. Det har varit ett mycket stimulerande arbete. Vi började i liten skala med en enkel layout och osäkerhet om någon överhuvudtaget skulle vara intresserad av en svensk musikvetenskaplig tidskrift på nätet. Det visade sig snart att det fanns ett behov. Men trots den enorma tekniska utvecklingen har inte mycket förändrats. Texter har strömmat in, de har bedömts av redaktionen och externa lektörer och bearbetats som om de hade författats på skrivmaskin. Skillnaden har inte varit formen, eller ens innehållet (även vi har kunnat inkludera ljudexempel), utan snarare den direktheten mellan publicering och tillgänglighet. Att upplösningen på datorskärmar har förbättrats de senaste åren har naturligtvis varit till stor hjälp.

Det nya redaktörsteamet, Erik Wallrup och Jacob Derkert, står beredd att ta emot texter. Som vanligt är deadline för bidrag för nästa nummer den 1 april, 2011, och numret utkommer under hösten 2011.

Mycket nöje!

STM-Online vol. 13 (2010)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_13

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715