STM-Online

Välkommen till vol. 12 av Svenska samfundets för musikforskning internetpublikation STM-Online

 

Det här är det första numret som från början gjorts i vår nya layout designad av Eyolf Østrem. Tack vare hans fenomenala arbete gick uppdateringen av även de tidigare numren mycket snabbt. Förändringarna rör inte bara designen utan hela tekniken (som är php-baserad). Det blir lätt att förändra layouten i alla nummer och koden i texterna har kunnat förenklas en hel del.

Det här blir vårt största nummer hittills med sex vetenskapliga artiklar och en rapport. Artiklarna grupperade sig i tre ämnesområden med två texter i varje: Körmusik, svensk musikhistoria och analytisk musikteori, men med beröringspunkter mellan de tre grupperna.

Katarina Elam behandlar om aktiviteten körsång och dess kroppsliga aspekter från en filosofisk vinkel. Kia Hedell undersöker begreppet ”klang”; dess betydelse och användning inom svensk körkultur.

Lars Berglund har med utgångspunkt från nytt källmaterial skrivit om konflikten mellan modernister och traditionalister i 1950-talets musiksverige. Även Eva Öhrström har utgått från nytt arkivmaterial i presentationen av Karl Valentins folkbildningsverksamhet.

François de Médicis analyserar pianoverk av Scriabin genom att genom applicera William Caplins Formal Functions. Steven Harper har fördjupat och breddat sin studie om Åke Hermanssons tonspråk från STM-Online 10. Den föreliggande artikeln går vidare och täcker samtliga Hermanssons solostycken för blåsare från ett motiviskt perspektiv.

Mattias Lundberg ger en mycket utförlig rapport från den gemensamma konferensen för International Musicological Society (IMS) och International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) i Amsterdam.

Det är redan nu tid att tänka på bidrag till STM-Online 13 som kommer ut under hösten 2010. Deadline för bidrag är den 1 april, 2010.

Mycket nöje!

STM-Online vol. 12 (2009)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_12

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715