Aktuellt

Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet fr musikforskning r en intresseorganisation fr musikforskningen i Sverige. Dess syfte r att vara ett samlande forum fr musikforskare i Sverige och att sprida knnedom om sdan musikforskning nationellt och internationellt.

Samfundets stadgar

Svensk tidskrift fr Musikforskning


Sedan 1919 har Svenska samfundet fr musikforskning haft som frmsta uppgift att ge ut Svensk tidskrift fr musikforskning. Denna r ett organ fr vetenskapliga artiklar inom musikforskning och har under lng tid tillmpat peer reviewfrfarande. Frkortningen STM och ett namn i engelsk versttning infrdes 1962. 1998 kompletterades STM med en rent elektronisk tidskrift, STM-online, som hade samma standard fr vetenskaplig bedmning som modertidskriften. I mitten p 00-talet initierades en process fr digitalisering av STM och idag r innehllet i rgngarna 1967-2013 fritt tillgngliga via webben.

STM-SJM


STM-SJM r den nu aktuella formen fr samfundets samfundets tidskriftsarbete. STM-SJM har bildats genom sammanslagning av de tv vetenskapliga tidskrifterna STM och STM-online 2014. Under namnet Svensk tidskrift fr musikforskning fortstter volymnumreringen frn 1919. Det nya engelska namnet Swedish Journal of Music Research erstter Swedish Journal of Musicology. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar antagna genom peer review, och recensioner av vetenskaplig litteratur. I och med STM-SJM blir en digital utgivning genomgende primr och sker lpande, inte som tidigare med samlade volymer. Pappersformatet behlls fr prenumeranter i form av uppsamling i tryckta volymer. I samtliga former r Svensk tidskrift fr Musikforskning indexerad via Libris, RILM och EBSCO.

Huvudredaktörer är Jacob Derkert (tel. 08-16 1957, e-post). Bitrdande redaktörer r Tobias Lund och Erik Wallrup. Redaktör för STM:s recensionsavdelning är Mattias Lundberg (e-post).

Konferenser


P samfundets program str ven konferensverksamhet. Samfundet arrangerar bl a en samlande konferens fr svenska musikforskare, vilken ger tillflle till verblick ver och mte mellan vra discipliner. Vart fjrde r hlls ett nordiskt musikforskarmte i regi av samfundet och dess nordiska motsvarigheter.