Styrelseprotokoll 2022-04-01 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning (hållet via Zoom) 

 

1 april 2022 kl. 09.00–10.00 

 

Närvarande: Pia Bygdéus, Mischa van Kan, Sanne Krogh Groth, Madeleine Modin, Markus Tullberg, Nicole Vickers, Stefan Östersjö 

Adjungerad: Magdalena Lilja.
Frånvarande: Toivo Burlin, Ulrik Volgsten.

 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes.
§3. Till justeringsperson valdes Markus Tullberg. 

§ 4. Förra mötets protokoll. Förra mötets protokoll godkändes. Se: https://www.musikforskning.se/node/2.

§ 5. Diskussion och beslutspunkter om samfundskonferensen 2022. 

Ett programförslag som Nicole, Mischa och Markus utformat presenterades av Nicole. Styrelsen diskuterade tillsammans fram ett nästan färdigt program, där ett övergripande mål var att ha så få parallella sessioner som möjligt. Andra aspekter var tematik, individuella önskemål, mm. Programgruppen finjusterar och färdigställer. 

 

Det beslutades att Sanne och Stefan utformar ett PDF-dokument i vilket alla abstracts samlas i bokstavsordning. Magdalena skickar de senaste uppdaterade abstractversionerna. 

 

Vi ställer upp bokbord vilka vi inte bemannar. De som lämnar böcker på bokbordet får själva skriva instruktioner för respektive bok, med t.ex. Swishnummer eller beställningslista.

 

Konferensens avslutning diskuterades och förslag framkom att alla får en lunchpåse sist. Det diskuterades även ett eventuellt behov av en matig bulle/smörgås vid förmiddagsfikat, då det mastiga programmet under förmiddagen gör att det blir en sen lunch. 

 

Som initiativtagare till Musikforskning idag beslutades att Gunnar Ternhag tillfrågas om att hålla ett 10–15 min långt anförande i samband med konferensens öppnande om konferensens historia och hur det började ör 25 år sedan. Madeleine tillfrågar. (uppdatering efter mötet: Gunnar tackade ja till förfrågan) 

 

Pia insamlar info från Falun och sammanställer material för hemsida och medlemsutskick. 

 

§ 6. Angående hemsidan www.musikforskning.se och dess eventuella behov av uppdateringar sköts till den nära framtiden. 

page1image1244398144page1image1244397760

§ 7.Övriga frågor. sta styrelsemoötestid beslutades till måndagen den 2 maj kl. 9.00. 

Ordförande avslutade mötet.

Stockholm 8 april 2022 Protokoll fört av: 

 

 

Justeras: 

Ordförande: 

____________________________________ Madeleine Modin 

____________________________________ Markus Tullberg 

____________________________________ Pia Bygdéus 

 

2022-04-01