Styrelseprotokoll 2022-05-02 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

2 maj 2022 kl. 09.00–10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Madeleine Modin; Nicole Vickers, Markus Tullberg.  

 

Frånvarande: Ulrik Volgsten; Stefan Östersjö; Sanne Krogh Groth; Mischa van Kan. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes. 

§3. Till justeringsperson valdes Markus Tullberg. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll. Förra mötets protokoll är under process (kommer finnas upplagt på hemsidan inför kommande möte 10/6). Se: https://www.musikforskning.se/node/2

§ 5. Diskussion och beslutspunkter om samfundskonferensen 2022. Program, programbok, bokbord diskuterades. Pia visade programutkast, kommunikation om salar görs med Totte Mattsson. Layout ska bli begriplig. Information om bokbord: ska vara tillgängligt under hela konferensen. Moderatorer måste läggas in i programmet. Styrelsens medlemmar kan läggas in som detta, om de är närvarande. Pia kommer att agera värd för keynote speaker Simon Zagorski-Thomas. Bergmästaren kan bli konferensspub. Programdetaljer diskuterades, exempelvis om lunchpåsar eller ej, samt om efterföljande medlemsmöte vid årsmötet där styrelsen tar in synpunkter. Programbok och program ska göras färdigt med deadline 15 maj.  

§ 6. Angående hemsidan www.musikforskning.se och dess eventuella behov av uppdateringar. Sanne Krogh Groth uppdaterar hemsidan efter behov. Programbok, program, årsmöteshandlingar bestämdes att läggas upp digitalt före konferensen och årsmötet.

§ 7. Övriga frågor. Tidskriften: Förslag från Sverker Jullander om förstärkning av STM-SJM-redaktionen med Carl Holmgren, som har kompetens i hur tidskriften till Open Journal Systems (OJS) presenterades. Holmgren har uttryckt sig villig att ingå i redaktionen. Ordförandens förslag är att detta görs under en prövoperiod om ett år, 1/7-22 t o m 1/7 2023. Tågresa i tjänsten för Sverker Jullander beviljades rörande 11/5-22.

§ 8. Nästa möte: Avstämningsmöten: Zoom-avstämningsmöte beslutades till kl. 09.00 10 juni samt i Falun 11.00 13 juni.  

Deltar på konferensen gör Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Madeleine Modin; Nicole Vickers, Markus Tullberg, Stefan Östersjö (13/6).

 

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 2 maj 2022 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Markus Tullberg

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2022-05-02