Styrelseprotokoll 2022-03-11 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

11 mars 2022 kl. 09.00–10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Stefan Östersjö; Madeleine Modin; Nicole Vickers Markus Tullberg;  Sanne Krogh Groth. 

 

Adjungerande: Daniel Fredriksson, Totte Mattsson, Berk Sirman, Magdalena Lilja. 

 

Frånvarande: Mischa van Kan; Ulrik Volgsten. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes. 

§3. Till justeringsperson valdes Madeleine Modin. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll. Förra mötets protokoll är under process (kommer finnas upplagt på hemsidan före kommande möte). Se: https://www.musikforskning.se/node/2

§ 5. Diskussion och beslutspunkter om samfundskonferensen 2022. Möte med miljön i Falun: Totte Mattsson och Daniel Fredriksson presenterade miljön vid avdelningen vid Högskolan Dalarna, nya Dalarnas audiovisuella akademi. Ordföranden Pia Bygdéus redogjorde för åtaganden mellan Samfundet och Högskolan Dalarna och medfinansieringen från Tobias Norlind-stiftelsen. Frågor om antal deltagare och lokaler diskuterades.  Magdalena Lilja rapporterade att 37 abstract har kommit in. Förslag som diskuterades och beslutades: Konferensen börjar efter lunch dag 1. Årsmötet blir på tisdagen dvs dag 2. Första lunchen blir dag 2 och gemensam middag samma kväll. Fråga om logi för konferensdeltagarna diskuterades och det beslutades att alla deltagare får ordna detta själva. I konferensinbjudan kan det dock ges tips på lämpliga hotell. Det kommer finnas möjlighet att presentera på distans (Zoom) för den som är sjuk. Diskussion om tekniska aspekter av detta. Det beslutades att det inte kommer sändas ut via Zoom, enligt rekommendation av Daniel Fredriksson. Sista anmälningsdag beslutades till 22 maj. Det Diskuterades också eventuella musikinslag, demonstration av produktioner, öppen scen och studentambassadörer. 

§ 6. Angående hemsidan www.musikforskning.se och dess eventuella behov av uppdateringar sköts detta till den nära framtiden. 

§ 7. Övriga frågor. Berk Sirman kommenterade att valet av keynote speaker, Simon Zagorski-Thomas, är gott. 

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 11 mars 2022 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Madeleine Modin

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2022-03-11