Styrelseprotokoll 2022-02-24 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

24 februari 2022 kl. 09.00–10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Stefan Östersjö; Sanne Krogh Groth; Madeleine Modin; Nicole Vickers.   

 

Frånvarande: Markus Tullberg; Mischa van Kan; Ulrik Volgsten. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes. 

§3. Till justeringsperson valdes Sanne Krogh Groth. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se: Förra mötets protokoll (finns upplagt på hemsidan till och med januariprotokoll nu). Se: https://www.musikforskning.se/node/2

Korrigeringar kommer göras av de två sakerna som var fel: ”värdinstitutionen” samt årtalet 2021. 

§ 5. Abstract – cfp-genomgång. Samfundskonferensen 2022. Frågor om urvalet diskuterades. Olika synpunkter på revideringar och återkopplingar.  Pia meddelar dem som är antagna och justering språkligt senast 7 mars. Ledamöterna återkommer till övriga som behöver 7 mars.

§ 6. Diskussion om hemsidan www.musikforskning.se och eventuella behov av uppdatering. 

§ 7. Övriga frågor. En programgrupp inför Musikforskning idag etablerades bestående av Markus Tullberg, Mischa van Kan och Nicole Vickers. Efter 7 mars kan detta arbete börja. Den 1 april ska programmet börjat tagit form. Vid nästa möte 11 mars kl. 09.00 bjuds representanter från Falun in.

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 24 februari 2022 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Sanne Krogh Groth

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2022-02-24