Tidskrift

STM–SJM

Sedan Samfundet bildades 1919 har det haft som främsta uppgift att ge ut en musikforskningstidskrift av hög kvalitet.

Tidskriftens nuvarande namn är Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research (STM–SJM). Den publicerar artiklar inom forskningsfält som musikhistoria, musiketnologi, musiksociologi, musikteori, musikanalys, musikestetik, konstnärlig forskning om musik och musikpedagogik/utbildningsvetenskap, och den syftar särskilt till att presentera forskning som på ett eller annat sätt rör musik i Sverige och de övriga nordiska länderna. STM–SJM är också ett viktigt forum för recensioner av litteratur inom musikforskningens olika grenar.

Tidskriften tillämpar peer review. Publicering sker löpande på tidskriftens hemsida (open access). Prenumeranter erhåller en årlig, tryckt samlingsvolym. STM–SJM indexeras av Libris, RILM och EBSCO.

STM–SJM bildades 2014 genom en sammanslagning av Svensk tidskrift för musikforskning (STM) och STM-Online.  via STM–SJM:s hemsida. Där finns också alla årgångar av STM-Online.

Gå till tidskriften

STM

Samtliga årgångar av STM sedan starten 1919 och fram till 2014 (med vissa luckor i de äldsta årgångarna) är fritt tillgängliga.

Gå till söksidan för STM 1919–2014.