Styrelseprotokoll 2021-11-19 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

19 november 2021 kl. 09:00–10:00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Mischa van Kan; Madeleine Modin; Markus Tullberg; Nicole Vickers. 

 

Frånvarande: Ulrik Volgsten; Stefan Östersjö; Sanne Krogh Groth. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes.  

§3. Till justeringsperson valdes Mischa van Kan. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll. 

Se årsmötets protokoll på http://www.musikforskning.se/arsmotesprotokoll samt protokoll från det konstituerande mötet på https://musikforskning.se/styrelseprotokoll Toivo Burlin redogjorde och smärre korrigeringar gjordes.  

 

§ 5. Tidskrift, redaktion och redaktionsråd.

Ordföranden redogjorde för tidskriftens kommande utveckling av open access. 

 

§ 6. Samfundskonferens 2022.

Ordföranden redogjorde för de goda inledande samtal som förts med Högskolan Dalarna, där 2022 års konferens kommer att genomföras 13-15 juni. Lokaler är förbokade. Övergripande struktur för konferensen samt Keynote – förslagsvis 13 juni – diskuterades. Institutionens egen presentation av miljön kan förslagsvis bli 14 juni. Det beslutades att Nicole Vickers och Madeleine Modin utformar ett förslag på Call for Papers (svenska och engelska). Detta kommer skickas ut före jul och deadline beslutades till 18 februari 2022. 

 

§ 7. Medlemsvård, framtidsidéer 

Medlemsbrev kommer skickas ut från ordföranden. Ordföranden gav information om KMA:s stundande högtidssammankomst med anledning av 250-årsjubileum 2021 och att sammankomsten kommer att strömmas enligt information som återfinns på KMA:s hemsida (inför 29/11 kl.17.00). Högtidssammankomsten kommer även att sändas av svt 18/12-21. Vid årets högtidssammankomst delas bl.a C-A Moberg-priset ut som kommer att gå till en svensk musikvetare 2021.

 

§ 8. Hemsidan.

Aktualiteter kring hemsidan för SSM: www.musikforskning.se föredrogs av ordföranden: Medlemsbrevet samt datum och plats för konferensen kommer att läggas ut på hemsidan av Sanne Krogh Groth.  

 

§ 9. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor.

 

§ 10. Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 19 november 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Mischa van Kan

                                                          

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-11-19