Styrelseprotokoll 2021-06-16 00:00:00

Konstituerande möte Svenska samfundet för musikforskning

Genomfört via Zoom

16 juni 2021

Närvarande: Pia Bygdéus, Toivo Burlin, Stefan Östersjö, Sanne Krogh Groth, Mischa van Kan, Madeleine Modin. 

Frånvarande: Markus Tullberg, Ulrik Volgsten (suppleant), Nicole Vickers (suppleant). 

§1 Mötet öppnades av samfundets ordförande Pia Bygdéus. 

§2 Justeringspersoner. Till justeringspersoner valdes Stefan Östersjö och Sanne Krogh Groth.

§3 Styrelsens sammansättning.

Ordförande fram till årsmötet 2024 (föreslagen av valberedningen och vald av årsmötet): Pia Bygdéus. Sekreterare: Toivo Burlin (invald 2020, omvald som sekreterare 2021, vald till 2022, sitter som längst till 2023). Vice ordförande: Stefan Östersjö (invald ledamot 2019). Skattmästare: Mischa van Kan (invald ledamot 2021). Ansvarig för hemsidan: Sanne Krogh Groth (invald ledamot 2019). Övriga ledamöter: Madeleine Modin (invald ledamot 2021), Markus Tullberg (invald ledamot 2021). Nicole Vickers (suppleant, invald ledamot 2021) ersätter Ester Lebedinski 2021-2023, Ulrik Volgsten (suppleant, invald 2021) ersätter Tobias Lund 2021-2022. Nicole Vickers vald för perioden 2021–2023. Ulrik Volgsten är vald för ett år, 2021–2022.

§4 Presentation. Nyvalda ledamöterna Mischa van Kan och Madeleine Modin presenterade sig. 

§5 Diskussion om antalet möten: några möten kan förlängas, kan vara lite färre meddelanden. Ett styrelsemöte per månad om 60 minuter är ett utgångsläge för kontinuitet. Första mötet bestämdes: fredagen 27 augusti kl. 09:00–10:00. 

Mötet avslutades. 

Falköping 16 juni 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Sanne Krogh Groth

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Stefan Östersjö

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

2021-06-16