Styrelseprotokoll 2021-03-08 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

8 mars 2021 kl. 15.30–17.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Eva Sæther; Toivo Burlin; Karin Strinnholm Lagergren; Sanne Krogh Groth, Tobias Lund, Ester Lebedinski, Maria Schildt, Stefan Östersjö.  

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes.

§3. Till justeringsperson valdes Karin Strinnholm Lagergren

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se: Förra mötets protokoll (finns upplagt på hemsidan till och med januariprotokoll nu). Se: https://www.musikforskning.se/node/2

 

§ 5. Vi sätter datum för sammanträden fredag 9 april kl.09.00, resp. onsdag 19 maj kl.08.30.

 

§ 6. SamfundskonferensenGick genom igenom inskickade abstract och bedömde dem. Beslutades om dem som endast var i behov av komplettering. Abstract kompletteringar har deadline 22 mars. 

§ 7. En liten arbetsgrupp från styrelsen behöver utses som arbetar fram konferensprogramförslag, ett underlag som läggs fram till styrelsen i aprilsammanträdet. Programgruppen beslutas bestå av: Sanne Krogh Groth, Stefan Östersjö, Toivo Burlin. Karin Strinnholm Lagergren samlar abstract i programbok.

§ 8. Diskussion om SSM:s hemsida: vad behöver läggas upp av filer och text – uppdateras: www.musikforskning.se Sanne Krogh Groth.

 

 

§ 9. Övriga frågor.

Kontrakt för biträdande redaktörer är klara. Karin Johansson blir bitr. redaktör, Sverker Jullander huvudredaktör och Sven Bjerstedt bitr. redaktör. 

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 8 mars 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-03-08