Styrelseprotokoll 2020-04-08 00:00:00

Extra styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Zoom)

 

8 april 2020 kl. 13.00-14.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Tobias Lund; Elin Kanhov; Maria Schildt; Sanne Krogh Groth; Eva Sæther; Joel Speerstra; Stefan Östersjö.

Extrainsatt styrelsemöte om Samfundskonferensen med anledning av Covid-19.

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2.    Dagordningen godkändes.

§ 3.    Till justeringsperson valdes Eva Sæther.

§ 4.    Samfundskonferensen 2020: Styrelsen beslutade att genomföra konferensen i juni 2020 i digitalt format. Styrelsen såg i den uppkomna situationen en möjlighet att arbeta med att utveckla digitala metoder för att genomföra forskarkonferenser. Styrelsen går vidare med planering för att genomföra konferens inkl. KeyNote, årsmöte och forskarpresentationer i digitalt format med start den 10 juni 2020.

De som fått sina abstracts antagna bereds plats i konferensen men en ny anmälan behövs för att bekräfta deltagande i detta nya format, alternativt om man väljer att avstå från att medverka. Bekräftelse i form av anmälan  ska göras via mail senast 19 april kl.12.00, även för passivt deltagande. Hur konferensavgiften kommer att utformas återstår ännu att lösa. Det är viktigt att styrelsen fortsatt trycker på vikten av att betala medlemsavgiften till Samfundet även när konferensen sker i ett digitalt format.

Schemaarbetsgruppen bestående av Pia Bygdéus och Karin Strinnholm Lagergren utökas med Sanne Krogh Groth och Stefan Östersjö. Värdskapet tas nu över av Malmö musikhögskola, Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet där Eva Sæther ansvarar för teknik och rumsbokning. Eva Sæther är även kontaktperson.

§ 7. Nästa ordinarie möte äger rum 24 april 2020 kl. 9.00-10.00.

§8. Ordförande avslutade mötet

 

Växjö 13 april 2020

 

 

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                    

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          Eva Sæther

                                                         

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                        ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-08