Om Samfundet

Svenska samfundet för musikforskning är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare inkl. musikpedagogik och konstnärlig forskning i Sverige, och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt. Samfundets primära uppgifter är att utge tidskriften STM-SJM, och att anordna konferenser för musikforskare i Sverige.

Samfundets stadgar · Protokoll från samfundets årsmöten

Medlemskap

Medlemskap i Svenska samfundet för musikforskning kan tecknas av alla intresserade, både enskilda personer och institutioner. Inget krav finns på att man studerat musikforskning.

Medlem i samfundet blir du genom att sätta in årsavgiften på bankgirokonto 5227-4784. Skicka samtidigt ett meddelande via kontaktformuläret så kommer ditt medlemskap in i medlemsregistret.

Avgiften är SEK 250 för enskilda medlemmar och SEK 300 för institutioner. Priserna gäller oavsett om medlemmarna bor inom eller utom Sverige.

Styrelsen

OrdförandePia Bygdéuse-mail
Vice ordförandeStefan Östersjöe-mail
SekreterareÅsa Bergmane-mail
Övriga ledamöterMadeleine Modine-mail
 Markus Tullberge-mail
 Nicole Vickerse-mail
 Anne Reese Willéne-mail
skattmästareMischa van Kane-mail
SuppleanterPer-Henrik Holgerssone-mail
 Ingela Tägile-mail
KansliMagdalena Liljae-mail

Huvudredaktör för
STM–SJM

Sverker Jullandere-mail

 

Protokoll från styrelsemöten