Aktuellt

MUSIKVET-L

MUSIKVET-L är en elektronisk diskussionslista för svensk (och nordisk) musikvetenskap. Använd den till information om nyheter, projekt eller kongresser, kurser, tips om aktuell litteratur, biblioteksresurser, intressanta webbadresser, frågor om problem eller källmaterial, och inte minst till diskussioner i alla ämnen som är relevanta för musikvetenskapens olika delområden.

Inlägg kan komma lika väl från institutioner (vid universiteten, KMA, Svenska samfundet för musikforskning, Statens musiksamlingar, ALB, m.fl.) som från enskilda.

Alla tidigare inlägg är tillängliga från arkivet.

Listan är öppen för alla intresserade. Språket är i första hand svenska eller andra skandinaviska språk.

Kommersiell reklam är inte tillåten, däremot går det bra att rekommendera publikationer, inspelningar m.m., även med prisuppgifter.

Subskription

För att kunna skicka meddelanden till listan måste man ha subskriberat. Det är ett sätt att minska andelen elektronisk skräppost. Av samma skäl går det inte att använda kommandot "REVIEW" för att få en lista på subskribenter. Sådana adresslistor missbrukas ofta för massutskick av reklam m.m. ("spamming"). Av säkerhetsskäl går det inte att skicka bilagor med meddelanden.

OBS! Svar på ett inlägg går automatiskt till hela listan. Se till att ändra adressat om du vill svara endast till avsändaren!

För att subskribera, skicka ett email till:

listserv@listserv.uu.se

med enda text:

sub MUSIKVET-L Förnamn Efternamn [inte e-mailadressen]

Ärenderaden kan innehålla vad som helst eller lämnas tom.

INLÄGG till listan skickas till:

MUSIKVET-L@listserv.uu.se

KOMMANDON för att ändra inställningar skickas till:

LISTSERV@listserv.uu.se

(små bokstäver går lika bra)

De viktigaste kommandona

För alla kommandon gäller att ärenderaden kan innehålla vad som helst eller lämnas tom. Själva kommandot skrivs som enda text i brevet.

Om Ditt epostprogram lägger till en signatur i varje brev, stäng av den för kommandon till LISTSERV.

För att lämna listan:

unsub musikvet-l

För att temporärt stänga av medelanden från listan:

set musikvet-l nomail

Gör detta om du inte kommer att läsa din post under en längre tid. Du kan annars riskera att din brevlåda blir full och efter ett antal felmeddelanden stänger administratören av dig - och eftersom din brevlåda är full kommer beskedet att du blivit avstängd inte fram heller . . .  Motsvarande gäller för andra listor du subskriberar på.

För att återuppta utskicken:

set musikvet-l mail

För att få reda på inställningar för Din subskription:

query musikvet-l

Ovanstående räcker för det mesta. Ytterligare information kan man få med kommandot:

info refcard.

Värd för MUSIKVET-L är Uppsala universitets datacentral (UDAC) med Institutionen för musikvetenskap som formellt ansvarig.

Frågor riktas till administratören:

Matttias Lundberg
Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
e-post

 

Vi ser fram mot Din medverkan!