Aktuellt

Medlemskap i SSM

Medlemskap i Svenska samfundet för musikforskning kan tecknas av alla intresserade (man behöver inte ha studerat musikforskning), både enskilda personer och institutioner. 

Anmälan sker genom att sätta in årsavgiften på bankgirokonto 5227-4784. 

Avgiften är fr.o.m 2017: